Anunț angajare Îngrijitoare - 2 posturi

În conformitate cu prevederile:

  • Codului muncii - Legea 53/2003 - republicata, cu Modificarile și completările legale în vigoare
  • HGR nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice

SPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARA "Dr. BENEDEK GEZA" COVASNA

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante,

Contract perioada nedeterminata, norma întreaga

  • 1 post ÎNGRIJITOARE la Secția Medicina interna str. Gabor Aron
  • 1 post INGRIJITOARE la Laboratorul de analize medicale Întorsura Buzăului
Data  Conținut  Vizualizare 
02.02.2023  Anunț, Calendarul desfasurarii concursului, Bibliografie/tematica, Formular de înscriere  Descarcă
20.02.2023 Rezultat privind selectia dosarelor de concurs Descarcă
01.03.2023 Rezultat examen - proba scrisa  Descarcă
06.06.2023 Rezultat examen - proba practica și interviu -  Descarcă
13.03.2023 Rezultat final concurs Descarcă

Print