Anunț angajare Infirmiera - 3 posturi

În conformitate cu prevederile:

  • Codului muncii - Legea 53/2003 - republicata, cu Modificarile și completările legale în vigoare
  • HGR nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice

SPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARA "Dr. BENEDEK GEZA" COVASNA

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante,

Contract perioada nedeterminata, norma întreaga

  • 1 post INFIRMIERA la Secția medicina interna str. Gabor Aron
  • 1 post INFIRMIERA la Secția II recuperare cardiovasculară adulți
  • 1 post INFIRMIERA DEBUTANTA la Secția I recuperare cardiovasculară adulti
Data  Conținut  Vizualizare
02.02.2023 Anunț, Calendarul desfasurarii concursului, Bibliografie/tematica, Formular de înscriere  Descarcă
20.02.2023 Rezultat privind selectia dosarelor de concurs Descarcă
28.02.2023 Rezultat examen - proba scrisă  Descarcă
08.03.2023 Rezultat examen Descarcă

Print