Angajare 1 post Asistent Medical Generalist PL - perioada nedeterminata

 

În conformitate cu prevederile:

  • Codului muncii - Legea 53/2003 - republicata, cu Modificarile și completările legale în vigoare
  • HGR nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice 

SPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARA "Dr. BENEDEK GEZA" COVASNA

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante la 

Secția medicina interna str. Gabor Aron

  • 1 post Asistent Medical Generalist PL - contract perioada nedeterminata, norma întreaga
Data Continut Vizualizare
16.01.2023 Anunț, Calendar, Bibliografie, Tematica, Formular de înscriere  Descarcă
01.02.2023 Rezultat privind selectia dosarelor de concurs Descarcă
01.02.2023 Republicare - Tematica și bibliografia Asistent medical generalist  Descarcă
07.02.2023 Rezultat examen - proba scrisă  Descarcă
09.02.2023 Rezultat final concurs Descarcă

Print